Woman Is the Nigger of the World

Woman Is the Nigger of the World uit 1972 is een nummer van John Lennon en Yoko Ono, waarin gezongen wordt over de positie van de vrouw. Het verscheen als single en op Lennons album Sometime in New York City.

Het woord nigger werd niet door iedereen gewaardeerd en zou racistisch zijn. Maar Lennon ontkende dit. Hij verklaarde te willen benadrukken dat de vrouw door veel mannen wereldwijd slecht (als een slavin) behandeld en geminacht wordt. 

Woman is the nigger of the world
Yes she is, think about it
Woman is the nigger of the world
Think about it, do something about it


De uitdrukking was ontleend aan een interview met Yoko Ono in Nova magazine in 1969 en was toen geciteerd op de cover van het tijdschrift. In een interview uit 1972 in het Amerikaanse televisie-programma The Dick Cavett Show verklaarde John Lennon dat de Ierse revolutionair James Connolly een inspiratie voor het lied was. Lennon citeerde Connolly’s uitspraak ‘de vrouwelijke werker is de slaaf van de slaaf’.

Bekijk hieronder een optreden van John Lennon en Yoko Ono in de Dick Cavett Show.

Bronnen: John Lennon, Wikipedia

Bron afbeelding Brandon Carson via Flickr